Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jan Ostrowski

Profesor, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1989-2020.


Profesor, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1989-2020.