Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Premier Rządu RP 1997 - 2001. Małopolanin Roku 2009.