Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jerzy Sadowski

Jerzy Sadowski (ur. 1944) - prof. dr hab. med., kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ, wybitny kardiochirurg. Wieloletnią pracą na rzecz rozwoju polskiej kardiochirurgii pokazał, że w naszym kraju można stworzyć wielkie innowacyjne dzieło na skalę światową, czyniąc z krakowskiego Collegium Medicum UJ ważne centrum medyczne. Małopolanin Roku 2007.


**********

Jerzy Sadowski (ur. 1944) - prof. dr hab. med., kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ, wybitny kardiochirurg. Wieloletnią pracą na rzecz rozwoju polskiej kardiochirurgii pokazał, że w naszym kraju można stworzyć wielkie innowacyjne dzieło na skalę światową, czyniąc z krakowskiego Collegium Medicum UJ ważne centrum medyczne. Małopolanin Roku 2007. Wybitny polski kardiochirurg urodził się 3 marca 1944 roku w Ciechanowcu. Okres młodości spędził w Łodzi, gdzie w 1968 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. W 1979 roku się jako bliski współpracownik i pierwszy doktorant prof. Antoniego Dziatkowiaka związał się również z Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ. Od tego momentu jego droga zawodowa na stałe związała się z nadwiślańskim grodem. W roku 1995 uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2003 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest wicedyrektorem Instytutu Kardiologii CM UJ. Od roku 2001 pełni stanowisko kierownika Kliniki Kardiochirurgii CM UJ, kontynuując krakowską szkołę kardiochirurgii prof. A. Dziatkowiaka - "Małopolanina Roku 2002" prowadzoną w jednej z najnowocześniejszych klinik medycznych w Europie poświęconej przez Jana Pawła II.

W trakcie swej owocnej pracy zawodowej wykonał samodzielnie przeszło 7 tys. operacji serca i naczyń. Szerokim echem odbiła się wykonana po raz pierwszy na świecie w styczniu 2005 roku operacja wszczepienia nowej biologicznej zastawki serca bez użycia szwów chirurgicznych.

Zabiegi prof. Sadowskiego zostały docenione na arenie międzynarodowej. W 2005 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa na Lwowskim Uniwersytecie Medycznym im. Daniły Halickiego. Rozwija przy tym współpracę z ośrodkami klinicznymi w Niemczech, USA, Austrii, Serbii oraz na Ukrainie. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany prestiżowymi tytułami w kraju m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Odznaczeniem Honorowym za zasługi dla Ochrony Zdrowia (2007). Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

Prof. Sadowski wieloletnią pracą na rzecz rozwoju polskiej kardiochirurgii pokazał, że w naszym kraju można stworzyć wielkie innowacyjne dzieło na skalę światową, czyniąc z krakowskiego Collegium Medicum UJ ważne centrum medyczne.