Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jerzy Stępień

Jerzy Stępień (ur. 1946), prawnik, autor licznych publikacji z zakresu administracji publicznej, prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego i historii najnowszej. W listopadzie 2006 r. powołany na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Małopolanin Roku 2006.


**********

Urodził się 7 września 1946 r. w Staszowie. W 1969 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1971 odbył aplikację sądową. Od 1971 r. do 1973 r. był asesorem, od 1973 r. sędzią Sądu Powiatowego w Kielcach, a od 1975 r. Sądu Rejonowego. W latach 1979-1989 wykonywał zawód radcy prawnego.

W latach 1989-1993 senator I i II kadencji z województwa kieleckiego z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" i Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu. Członek Komisji Konstytucyjnej Senatu (1989-1993) oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1991-1993). Pełnił funkcję Generalnego Komisarza Wyborczego w latach 1990-1993. W latach 1997-1999 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu administracji publicznej, prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego i historii najnowszej.

W czerwcu 1999 r. został wybrany przez Sejm RP sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie 2006 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.