Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Małopolanin Roku 2009.