Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk

Kazimierz Barczyk, (ur. 1950), adwokat, radca prawny. Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i ogólnopolskiej Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Działa w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa, w Honorowym Komitecie Ratowania Kopca Kościuszki a także przewodniczy Radzie Muzeum Armii Krajowej. Małopolanin Roku 2000.


Kazimierz Barczyk, (ur. 1950), adwokat, radca prawny, absolwent UJ, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i ogólnopolskiej Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Poseł na Sejm I i III kadencji, radny Województwa Małopolskiego, Sędzia Trybunału Stanu (1989-91), w latach 1980-92 założyciel i prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, w latach 1997-1999 Minister-Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inicjator założenia Rządowego Centrum Legislacji, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczący Rady jedynego w kraju Muzeum Armii Krajowej, działa w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa oraz Honorowym Komitecie Ratowania Kopca Kościuszki. Wyróżniony przez samorządy Małopolski tytułem "Małopolanina Roku 2000 - Samorządowca Dziesięciolecia". Za zasługi na rzecz UJ odznaczony przez Rektora honorowym "Medalem 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego" a przez Radę Miasta Krakowa medalem "Kraków 2000". W latach 1990-93 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.