Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Marian Krzaklewski

Urodzony w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował naukowo w PAN w Gliwicach. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". W czasie stanu wojennego był współredaktorem wydawnictw podziemnych. W 1984 r. Po wyjściu z więzienia nadal działał w śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". W 1990 r. został członkiem prezydium komisji krajowej związku. Od 1991 r. był przewodniczącym "Solidarności". W 1996 r. zjednoczył ugrupowania prawicowe i stanął na czele AWS. W 2000 r. startował w wyborach prezydenckich. Po przegranych wyborach ustąpił z funkcji szefa AWS.