Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Mieczysław Bieniek

Generał, Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO w latach 2010-2013.


Generał, Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO w latach 2010-2013.