Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ryszard Tadeusiewicz

Pionier polskiej biocybernetyki, doktor honoris causa dwunastu krajowych i zagranicznych uczelni. Małopolanin Roku 2011.


**********

Urodzony 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej, prof. dr hab. inż., trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek wielu organizacji krajowych i zagranicznych. W latach 1996-1998 Prorektor ds. Nauki AGH, od 1998 Rektor AGH, wybrany na powtórną kadencję (1999-2002) oraz po raz trzeci z rzędu na kadencję (2002-2005); wiceprzewodniczący i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1999-2005), wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2005), członek prezydium KRASP w kadencji (1999-2002). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2001 r.), wiceprezes Krakowskiego Oddziału PAN (od 2007 r.), członek Prezydium Akademii (od 2007 r.), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (od 2006 r.). Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 1999 r.). W PAU był inicjatorem powstania Komisji Geoinformatyki (od 2000 r. jest jej wiceprzewodniczącym) oraz Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych, którą w 2003 r. współorganizował, a w 2004 r. został wybrany jej przewodniczącym (funkcję tę pełni do dzisiaj). Członek Polskiej Akademii Inżynierskiej, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych od 1999 r., członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuk i Literatury z siedzibą w Paryżu od 2001 r., członek Światowej Akademii Nauk i Umiejętności z siedzibą w San Francisco od 2005 r.. W latach 1990-1997 był z wyboru członkiem KBN w pierwszej (historycznej) i w drugiej kadencji. Aktualnie, jako rektor uczelni nie może kandydować do KBN, ale w latach 1999-2005 nieprzerwanie był mianowany Przewodniczącym Sekcji Informatyki KBN (potem MNiI). W 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji powołał go na Przewodniczącego Rady Informatyzacji. Po przejęciu zadań informatyzacji Polski przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył rezygnację z tej funkcji (w 2006 r.).

Doktora Honoris Causa 12 krajowych i zagranicznych uniwersytetów), Ma tytuł Euroinżyniera nadany przez FEANI, Złotego Inżyniera Pięciolecia 2000-2004 nadany przez NOT i Mistrza Mowy Polskiej nadany w ogólnopolskim plebiscycie (2004). Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 roku. Dodatkowo (już po uzyskaniu stopnia naukowego z automatyki) studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Od kwietnia 1971 roku całkowicie poświęcił się pracy naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno w 1975 roku stopień naukowy doktora, w 1981 roku doktora habilitowanego, w 1986 roku profesora a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych - wszystkie w AGH. Napisał i opublikował ponad 500 prac naukowych, które były wydawane w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą oraz prezentowane na ponad dwustu konferencjach naukowych - krajowych i międzynarodowych. Napisał także ponad 70 monografii naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników (większość z nich doczekała się wielu kolejnych wydań i wznowień), a także kilkadziesiąt artykułów i kilka książek popularnonaukowych. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni, a od 30 lat nieprzerwanie wykłada na AGH - na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich, od 25 lat prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Akademii Ekonomicznej, gdzie współtworzył katedrę Informatyki dla której wykształcił i wypromował (ze stopniami doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych) znaczny odsetek jej Kadry. Wypromował łącznie 56 doktorów (w AGH, Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej).