Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanisław Dziwisz

Stanisław Dziwisz (ur. 1939), kardynał, metropolita krakowski. Osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II, pełnił także funkcję prefekta pomocniczego tzw. Domu Papieskiego. Przez watykanistów uważany za prawą rękę papieża. Małopolanin Roku 2006.


**********

Ur. 27 kwietnia 1939, w Rabie Wyżnej, koło Rabki, kardynał, doktor teologii, członek Kongregacji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Środków Masowego Przekazu. Od 2005 metropolita krakowski.

Był osobistym sekretarzem Jana Pawła II, pełnił także funkcję prefekta pomocniczego tzw. Domu Papieskiego. Przez watykanistów uważany był za prawą rękę papieża.

3 czerwca 2005 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem krakowskim. Zastąpił na tym stanowisku kard. Franciszka Macharskiego.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie i 23 czerwca 1963 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego sufragana krakowskiego biskupa Karola Wojtyły. W latach (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim. Wkrótce potem zaczął pracować z kardynałem Karolem Wojtyłą. W 1996 mianowany protonotariuszem apostolskim de numero. 7 lutego 1998 został mianowany tytularnym biskupem San Leone, następnie zaś został prefektem pomocniczym Domu Papieskiego Kurii Rzymskiej. Sakry biskupiej udzielił mu sam Jan Paweł II 19 marca 1998. 29 września 2003 biskup Dziwisz został podniesiony do godności arcybiskupa ad personam.

Służył papieżowi Janowi Pawłowi II we wszystkich 104 zagranicznych podróżach. Zawsze obecny przy Janie Pawle II, towarzyszył mu do samego końca. Był przy nim w chwili jego śmierci 2 kwietnia 2005. Jest także wykonawcą testamentu Jana Pawła II.

W czasie uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2005 otrzymał paliusz z rąk Benedykta XVI. 27 sierpnia 2005 miało miejsce oficjalne objęcie posługi biskupiej (ingres) w Archidiecezji Krakowskiej przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Godność kardynalską otrzymał na konsystorzu rozpoczynającym się 24 marca 2006. Ingres kardynalski do katedry wawelskiej odbył się 1 kwietnia 2006. Jest Wielkim Kanclerzem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Autor książki Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego (Kraków 1981, Rzym 1984), wspomnień o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II Dotknąłem tej tajemnicy (Lublin 2001) oraz współredaktor kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim przez Libreria Editrice Vaticana. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987).

W 2001 otrzymał Doktorat Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a 11 maja 2006 - Akademii Pedagogicznej w Krakowie.