Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2012–2020.