Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki, długoletni Ordynariusz Tarnowski. Małopolanin Roku 2012.


**********

Ksiądz abp dr Wiktor Skworc urodził się 19 V 1948 r. w Bielszowicach, obecnej dzielnicy Rudy Śląskiej. W 1973 r. ukończył studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1995 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk humanistycznych na ATK w Warszawie.

Jeszcze jako diakon był duszpasterzem polskiej młodzieży pracującej w Dreźnie i Lipsku. 19 kwietnia 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został wikariuszem Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W latach 1975 - 1980 był sekretarzem i kapelanem biskupa katowickiego Herberta Bednorza, by w 1980 r. objąć urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W okresie stanu wojennego brał udział w pracach Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym. Jako sekretarz biskupa katowickiego m.in. był współorganizatorem wizyty Jana Pawła II w Katowicach w roku 1983 oraz twórcą funduszu pomocy dla księży misjonarzy. Jego wsparciu istnienie zawdzięczają również klasztor S.S. Karmelitanek i dom dla księży emerytów w stolicy Górnego Śląska. W 1992 r. został mianowany wikariuszem generalnym i ekonomem archidiecezji katowickiej.

6 stycznia 1998 r. przyjął sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, a 25 stycznia 1998 r. objął pieczę nad diecezją tarnowską. W czasie pełnienia funkcji ordynariusza tej diecezji przyczynił się m.in. do utworzenia Wydziału Teologicznego w Tarnowie funkcjonującego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, powołał Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, utworzył Katolickie Centra Edukacji Młodzieży "Kana" w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie oraz był zaangażowany m.in. w budowę Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Prowadzi aktywną działalność w ramach Konferencji Episkopatu Polski, gdzie w latach 1999-2004 pełnił funkcję delegata ds. Ruchu Światło-Życie, a następnie do 2009 r. przewodniczącego Rady Ekonomicznej, a w latach 2001-2011 także przewodniczącego Komisji ds. Misji. W 2006 został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Od 2005 r. jest członkiem papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a od 2010 Kościelnej Komisji Konkordatowej.

29 października 2011 r. został nominowany na arcybiskupa metropolitę katowickiego, którą to godność sprawuje do dziś.