Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012–2020.