Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zbigniew Brzeziński

Profesor nauk politycznych, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego USA.