Sprawozdanie Zarządu SGiPM, październik 2022 r. - wrzesień 2023 r.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, listopad 2021 r. - październik 2022 r.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu SGiPM, październik 2020 - listopad 2021.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, lipiec 2019 - wrzesień 2020 r.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności czerwiec 2018 - czerwiec 2019.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za okres wrzesień 2017 -wrzesień 2018.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności za okres styczeń 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności od czerwca 2014 do września 2015.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności od maja 2013 do maja 2014.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2013.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od maja 2012 do maja 2013.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2012.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od maja 2011 do maja 2012.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2011.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od czerwca 2010 do maja 2011.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2010.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od maja 2009 do czerwca 2010.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2009.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od czerwca 2008 do czerwca 2009.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2008.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2007.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2006.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2005 r. do czerwca 2006 r.

Szczegóły

Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2005.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2004 r. do czerwca 2005 r.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2003 r. do czerwca 2004 r.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od maja 2002 r. do czerwca 2003 r.

Szczegóły

Informacja Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o działalności w 2002 roku.

Szczegóły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od maja 2001 r. do maja 2002 r.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od czerwca do grudnia 2001 roku.

Szczegóły

Działalność Federacji Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na przełomie 1999/2000

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności SGM za okres od 25 kwietnia 1997 r. do maja 1998 r.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres od VII Walnego Zebrania SGM - 26 maja 1996 roku do VIII Walnego Zebrania SGM - 25 kwietnia 1997 roku.

Szczegóły

Informacja o działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za pierwsze półrocze 1996 roku.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności SGM za okres od 30 stycznia 1996 do 9 maja 1996.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za rok 1995.

Szczegóły

Z życia Stowarzyszenia Gmin Małopolski, 1995.

Szczegóły

Najważniejsze wydarzenia z działalności SGM w pierwszym półroczu 1994 roku.

Szczegóły

Rada i Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski przedkładają sprawozdanie z działalności za rok 1993 po drugim roku kadencji.

Szczegóły

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres marzec 1992 - marzec 1993.

Szczegóły
rekordów: 43, na stronach: 1