Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce apeluje o podjęcie działań zmierzających do budowania boisk sportowych możliwie we wszystkich wioskach Małopolski.

W wielu wioskach można znaleźć płaskie tereny położone przy drodze, stanowiące wspólnoty wiejskie. Przy pracy własnej mieszkańców oraz wsparciu Urzędu Gminy i np. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za kilkanaście -kilkadziesiąt tysięcy złotych można wykupić i wstępnie przygotować ok. 1ha ziemi z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na ogólnodostępne, wielofunkcyjne, przyszkolne boiska sportowe zarówno do piłki nożnej jak i dla innych dyscyplin sportowych, jednocześnie pełniących funkcję miejsca imprez lokalnych organizowanych przez Szkoły, Parafie, OSP, KGW, itp.

Koordynowana przez Stowarzyszenie akcja budowy ogólnodostępnych boisk w każdej wsi Małopolski realizowana do 2012 roku powinna mieć charakter wielkiej społecznej akcji, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. Już w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2008 zarezerwujemy środki wspomagające inwestycje budowę boisk.

Powszechnie wiadomo, że sport, aktywność fizyczna to dobry sposób zapobiegania patologiom wśród młodzieży, które biorą się najczęściej z nudy, z braku innych rozrywek, z braku zagospodarowania czasu wolnego. Mądre społeczeństwa wiedzą, że pieniądze zainwestowane dziś w zdrowie dzieci i młodzieży zwrócą się wielokrotnie.

Poprzez budowę nowych boisk sportowych zarówno w Krakowie, jak i w wioskach Małopolski zbudujemy piękne i praktyczne dla nas "pomniki" wspólnych starań i zabiegów obywatelskich.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego

wrzesień 2007