Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel Zarządu SGM

Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej

1. Stowarzyszenie Gmin Małopolski zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemu Stoczni Gdańskiej i utrzymania jej, jako czynnego zakładu pracy. Koniunktura w przemyśle stoczniowym przemawia przeciwko likwidowaniu Stoczni. Państwo, jako współwłaściciel Stoczni zobowiązane jest uwzględnić przy podejmowaniu decyzji w sprawie Stoczni zarówno okoliczności gospodarcze i społeczne.

2. Stowarzyszenie Gmin Małopolski apeluje do samorządów i mieszkańców szczególnie Małopolski o wsparcie obywatelskiej akcji ratowania Stoczni Gdańskiej - symbolu Sierpnia 1980 roku, pokojowego przełomu w Polsce i na świecie - poprzez wykup specjalnych cegiełek. Utrata pracy przez kilkutysięczną załogę Stoczni spowoduje także utratę zamówień i pracy dla kilkudziesięciu tysięcy zatrudnionych w całej Polsce.

3. Stowarzyszenie Gmin Małopolski, w razie zaniechań i bezczynności Rządu, apeluje do polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz Narodowego Banku Polskiego o wsparcie restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej poprzez zaangażowanie kapitałowe i zamówienia budowy statków.
Podjęte przez Stocznię dotychczasowe działania restrukturyzacyjne w połączeniu z zaangażowaniem polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz solidarną pomocą polskiego społeczeństwa dadzą realną szansę uratowania i rozwoju Stoczni Gdańskiej.

Kazimierz Gąsior Wiceprzewodniczący SGM
Kazimierz Barczyk Przewodniczący SGM

Kraków, dnia 21 marca 1997 roku