Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich środowisk o aktywny udział w działaniach na rzecz organizacji EURO 2012 w Krakowie, na terenie historycznej Małopolski. Jest to priorytetowa sprawa dla rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, ogromna szansa na rozwój infrastruktury międzyregionalnej oraz wielkiej promocji w świecie.

Organizacja EURO 2012 to wyjątkowa szansa na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz impuls dla naszych przedsiębiorców.

Przygotowanie infrastruktury dla organizacji EURO 2012

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje o przyspieszenie działań związanych z dokończeniem przed 2012 rokiem m.in. budowy autostrady A4 z Krakowa do Lwowa, drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kielce - Kraków - Zakopane - Chyżne oraz unowocześnieniem linii kolejowej Katowice - Kraków - Rzeszów - Przemyśl (a nie tylko linii od granicy niemieckiej do Katowic).

Budowa boisk sportowych w każdej wiosce Małopolski

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Sołtysów, Dyrektorów Szkół i Liderów Społeczności Lokalnych o budowę boisk sportowych możliwie we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie.

W wielu wioskach można znaleźć płaskie tereny położone przy drodze, stanowiące wspólnoty wiejskie. Przy pracy własnej mieszkańców oraz wsparciu Urzędu Gminy i MRPO oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ("inwestycje zielone") za kilkadziesiąt tysięcy złotych można wykupić i wstępnie przygotować ok. 1ha ziemi z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na ogólnodostępne, wielofunkcyjne, przyszkolne boiska sportowe zarówno do piłki nożnej jak i dla innych dyscyplin sportowych, jednocześnie pełniących funkcję miejsca imprez lokalnych organizowanych przez Szkoły, Parafie, OSP, KGW, itp.