Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała 3/VII/2008
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
z dnia 4 lipca 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski deleguje do Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP:

Kazimierza Barczyka - Przewodniczącego SGiPM,
Wiesława Misztala - Dyrektora Biura SGiPM.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski