Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
Przewodniczący Rad i Radni Małopolski

APEL
o wyposażanie klas szkolnych w Małopolsce w sprzęt multimedialny i dostęp do internetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Szkoleniowym oraz merytorycznym wsparciem Kuratorium Oświaty, przygotował i wdraża projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej w dydaktyce”. W realizacji tego przedsięwzięcia, które współfinansuje województwo małopolskie, zwrócił się o pomoc do nas - przedstawicieli małopolskich samorządów lokalnych i znalazł skutecznego sojusznika.

Wśród nas nie było Prezydenta, Starosty, Burmistrza czy Wójta, który odmówiłby udostępnienia szkolnych pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli, którzy zdecydowali się na udział w projekcie. Dzisiaj możemy wspólnie cieszyć się z efektów tej współpracy. Małopolskie szkoły dysponują obecnie kadrą prawie 1600 nauczycieli, którzy są przygotowani do nauczania swoich przedmiotów z zastosowaniem technologii informacyjnej.

Dzisiaj, gdy podstawowym źródłem wiedzy staje się cyberprzestrzeń, samorząd Województwa Małopolskiego - poprzez działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy - postawił na nauczycieli i rozwój ich informatycznych kompetencji, bo bez nich nie da się ukształtować społeczeństwa opartego na wiedzy. Nie można również tego uczynić nie dając nauczycielom narzędzi do pracy jakim są komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu w każdej klasie.

Dlatego zwracam się do Was z apelem: wszędzie tam gdzie jest to możliwe, gdzie pozwalają na to warunki wyposażajmy klasy w niezbędny sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu, aby nie zmarnował się potencjał wiedzy i umiejętności jakie zostali wyposażeni nauczyciele Waszych szkół - uczestnicy projektu. Jestem głęboko przekonany, zapewne tak jak i Wy, że nauczyciel to najlepsza inwestycja, z której korzyści będziemy czerpać przez długie lata i żaden kryzys nie zdeprecjonuje jego wartości.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

25 sierpnia 2009 r.