Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
do Profesora Jerzego Buzka
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej w Polsce regionalnej organizacji samorządu terytorialnego, zwracam się do Pana Przewodniczącego z apelem o poparcie inicjatywy utworzenia w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 10 lat prowadzi Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Małym Rynku w Krakowie - oficjalne przedstawicielstwo CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, także prowadziliśmy tam Europe Direct Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej, stąd wiemy jak ważna rolę pełnią tego typu instytucje dla mieszkańców naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy Regionalne Biuro Informacyjne PE do korzystania z naszego lokalu położonego w najlepszym prestiżowym punkcie Krakowa, dostępnego dla mieszkańców i turystów.

Kraków jest miastem historycznie, symbolicznie, kulturowo i naukowo wpisanym w dzieje Europy i Polski, oddziaływującym nie tylko na całą Polskę południową. Wielokulturowy, międzynarodowy "klimat" miasta sprzyja rozwojowi ośrodków akademickich - kształci się 200 tysięcy studentów w 22 uczelniach wyższych na czele z najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej i Wschodniej, są liczne konsulaty, kongresy i konferencje międzynarodowe, redakcje wielu mediów.

Kraków to drugie największe miasto w Polsce, które dodatkowo odwiedza co roku 10 milionów turystów z kraju, a także ze świata, którzy również będą mogli skorzystać z Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.

Również mocnymi punktami przemawiającymi za kandydaturą Krakowa są czynniki infrastrukturalne: bezpośrednie połączenia lotnicze ze stolicami państw europejskich, autostrada A4, bardzo dobre połączenia kolejowe z Warszawą. Dzięki lokalizacji w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego możliwe byłoby skuteczne dotarcie kluczowej w UE instytucji do mieszkańców nie tylko Polski południowej.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 21 października 2009 r.