Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
do Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Sejmiku Województwa Małopolskiego z apelem o podjęcie wspólnych działań w celu wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego, zwieńczenia X-lecia budowy województwa.

W 1999 r. jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka byłem współautorem reformy administracji, w wyniku której powstały samorządowe województwa. Dziś województwa to silne ośrodki władzy samorządowej, aktywnie uczestniczące w procesie absorpcji funduszy Unii Europejskiej m.in. przez samorządy gminne, powiatowe, przedsiębiorców, naukę, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Dobrze funkcjonujące regiony i metropolie to we współczesnym świecie lokomotywy rozwoju. W ciągu dziesięciu lat samorządowe województwa prawie dziesięciokrotnie zwiększyły swoje budżety. Na województwach spoczywa obowiązek dbania o rozwój regionu, dziedzictwo kulturowe, edukację. Encyklopedia Województwa Małopolskiego to szansa na zebranie, utrwalenie i usystematyzowanie najważniejszych informacji o naszym regionie, a także opisanie województwa przez pryzmat powiatów i gmin.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ze swej strony deklaruje pomoc w uzyskaniu materiałów informacyjnych, zdjęć od małopolskich gmin i powiatów.

Jako przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zwrócę się także do pozostałych województw i regionalnych organizacji samorządu terytorialnego o rozważenie wydania własnych encyklopedii. Dziesięć lat temu Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydało m.in. piękne Encyklopedie Krakowa i Warszawy, a obecnie pracuje nad Encyklopedią Tarnowa.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, grudzień 2009 r.