Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie ustanowienia roku 2010 w Małopolsce
"Rokiem Jana Pawła II Wielkiego"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Sejmiku Województwa Małopolskiego z apelem o ustanowienie roku 2010 "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego". Rok ten będzie czasem wielu ważnych rocznic, związanych z osobą Największego Polaka Papieża, Honorowego Małopolanina Wszechczasów.

2 kwietnia minie 5 lat od dnia odejścia Papieża do Domu Ojca. Kilka tygodni później 18 maja obchodzić będziemy 90 rocznicę Jego urodzin.

Naszym niezbywalnym obowiązkiem jest utrwalanie i zachowanie dziedzictwa Jana Pawła II Wielkiego. Mieszkańcy Małopolski mają ku temu szczególne powody. Karol Wojtyła był, aż do dnia wyboru na Stolicę Piotrową, mieszkańcem, Arcybiskupem naszej Małej Ojczyzny. "Tu wszystko się zaczęło". Tu rodziło się powołanie do kapłaństwa. Tu także przez wiele trudnych lat żył, walczył o wolność i godność Polaków i Kościoła, a jako Papież rozsławił Kraków, Małopolskę i Polskę w świecie. Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom, powinno być przedmiotem troski Małopolan.

Ogłaszając Rok Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce, Samorząd Wojewódzki powinien stworzyć szczególne warunki dla realizacji różnorakich przedsięwzięć związanych z osobą Ojca Świętego. W ramach obchodów Roku Jana Pawła II przygotowane zostaną m.in.:

- wystawa biograficzna, ukierunkowana szczególnie na lata 1920-1979, która w porozumieniu z samorządami powiatowymi i gminnymi prezentowana będzie w okresie od kwietnia do października, głównie w miastach powiatowych.

- realizacja spektaklu teatralnego np. "Tryptyk Rzymski", prezentowanego na podobnych zasadach w miastach powiatowych, we współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi

- konferencja i duża kampania promująca turystykę pielgrzymkową w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc bliskich Janowi Pawłowi II. Kampania taka powinna być przede wszystkim ukierunkowana na zagraniczną turystykę przyjazdową i włączona do działań wizerunkowych województwa.

- projekty edukacyjne związane z 90-tą rocznicą urodzin Jana Pawła II.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, listopad 2009 r.