Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja SGM

Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie

Z okazji Świąt Wielkanocnych Stowarzyszenie Gmin Małopolski - organizacja zrzeszająca gminy z kilkunastu województw Małopolski przekazało 10 200 zł (ok. 400 średnich pensji w Kazachstanie), jako zapomogi dla polskich rodzin w Kazachstanie.

Pieniądze pochodzą m.in. ze zbiórki przeprowadzonej w czasie II Ogólnopolskiego Balu Samorządowego, jaki odbył się w lutym br. na Wawelu. Celem charytatywnym Balu była pomoc dla Polaków w Kazachstanie (celem poprzedniego Balu było zbieranie środków dla Polaków na Podolu).

Pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem polskiego MSZ-u do rozdzielenia wspólnie ze Związkiem Polaków w Kazachstanie, skąd otrzymamy listę rodzin, które otrzymają zapomogi pieniężne. (Wybrano formę pieniężną przekazania pomocy ze względu na bardzo wysokie koszty transportu darów rzeczowych.)

Świąteczna akcja jest częścią prowadzonej przez Samorządy Małopolski od kilku lat działalności na rzecz Polaków w Kazachstanie, która obejmuje także pomoc w repatriacji i osiedlaniu się w Polsce.

Zarząd SGM