Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski popiera i zwraca się do Samorządów Krakowa i Małopolski o zdecydowane wsparcie starań Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza, zmierzających do zorganizowania w Krakowie Światowych Dni Młodzieży w 2015 roku.

Organizacja w Małopolsce Światowych Dni Młodzieży - spotkania, w którym cyklicznie uczestniczy młodzież z całego świata (ostatnie ŚDM to ok. 2 mln ludzi z 193 krajów) - byłaby ukoronowaniem drogi, jaką przemierzamy od kilku lat, utrwalając pamięć oraz wiedzę o wyjątkowych związkach Jan Pawła II Wielkiego z ziemią rodzinną. Duchowy testament pozostawiony nam przed 10 laty, podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny nie został jeszcze wypełniony.

Inwestycja w organizację spotkania dla około 2 mln młodzieży to także budowanie kapitału turystycznego, który będzie procentował w przyszłości wzmacniając Małopolskę jako lidera turystyki oraz centrum pielgrzymkowe światowego formatu, to inwestycja w przyszłość naszego regionu.

Małopolska ze swoimi sanktuariami i szlakami pielgrzymkowymi oraz krakowskie Łagiewniki z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II to ogromny, jeszcze niezagospodarowany wzorem państw zachodnich, unikatowy kapitał turystyczny w wymiarze krajowym, europejskim i światowym. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 r. oraz strategie lokalne wskazują na turystykę pielgrzymkową i religijną, jako jedne z najbardziej obiecujących segmentów, mających szczególny potencjał w turystyce na terenie naszego regionu.

Oprócz korzyści materialnych nie do przecenienia są możliwości, jakie Światowe Dni Młodzieży dają w sferze budowania wizerunku regionu i całego kraju. W ten sposób możemy pokazać siłę oraz bogactwo duchowe Polski, zbudowane na fundamentach chrześcijańskich wartości. Jest to niezwykła sposobność promocji dobra w czasach zagrożeń oraz powszechnej niepewności losu. Można powiedzieć, że podejmując taki wysiłek Kraków, Małopolska i Polska mogą przyczynić się do odbudowy w Europie kapitału zaufania i solidarności, a przez młodzież nadziei i optymizmu.

Takiej promocji i reklamy na światową skalę małopolskich miast i gmin nie da się kupić za żadne pieniądze.

Organizacja Światowych Dni Młodzieży to wielkie wyzwanie, które wspólnie powinniśmy podjąć. Dlatego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prosi władze samorządowe Krakowa oraz Województwa Małopolskiego o przygotowanie planu i następnie wspieranie inicjatywy Metropolity Krakowskiego w tych wszystkich obszarach, gdzie taka pomoc może być użyteczna.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.