Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r.
przez Polskę we współpracy ze Słowacją

W uzupełnieniu do Stanowiska XXV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z 12 czerwca 2012 r. Zarząd SGiPM upoważnia i zobowiązuje Przewodniczącego SGiPM - szczególnie we współpracy z Samorządami Małopolski - do podjęcia działań promocyjnych i przygotowawczych dla zorganizowania w Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r.

Piętnaście lat temu w 1997 r. VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski podjęło rezolucję w sprawie udzielenia przez Rząd RP niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006". Stowarzyszenie Gmin Małopolski aktywnie uczestniczyło w pracach założycielskich Związku Międzygminnego, koordynowało obsługę prawną projektu.

Dziś w trakcie rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 widzimy jakie korzyści dla kraju przynosi organizacja dużej imprezy sportowej. Bogatsi o doświadczenia sprzed kilkunastu lat apelujemy o podjęcie kolejnej próby zmierzającej do organizacji, wspólnie ze Słowacją, Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r., które byłyby przeprowadzone w Krakowie i Małopolsce.

Idea organizacji Igrzysk Zimowych w Polsce ma wielu zwolenników, a ostatnie lata pokazały, że potrafimy zorganizować, wspólnie z Ukrainą, jedną z największych na świecie międzynarodową imprezę sportową.

Apelujemy do Rządu RP, Parlamentarzystów, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządów Małopolski, Krakowa i Zakopanego o rozpoczęcie działań w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Organizacyjnego "Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022-26 w Polsce i na Słowacji", którego zadaniem będzie przygotowanie zgłoszenia wspólnej kandydatury ze Słowacją. Po 35. latach od historycznego przełomu Solidarności umożliwiającego zjednoczenie kontynentu Europa Środkowo-Wschodnia zasługuje na powierzenie jej organizacji pierwszej Olimpiady Zimowej.

Jest to, szczególnie dla całej historycznej Małopolski i południa Polski, wielka szansa na rozwój turystyki, inwestycje infrastrukturalne integrujące gospodarczo obszar w promieniu kilkuset kilometrów, a dla obu krajów promocja na skalę światową.

Zofia Oszacka
Wiceprzewodnicząca SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 17 września 2012 r.

**********

Stanowisko Rady Miasta i Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, Małopolsce i Słowacji w 2022 roku. plik pdf >>>