Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
na Małopolską Konferencję Samorządową
Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku
- szanse i zagrożenia
w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce

Drogi w Polsce, w tym samorządowe, są od lat niedoinwestowane, w przeciwieństwie do zachodnich państw Unii Europejskiej, których bogactwo w znacznym stopniu ulokowane jest m.in. w infrastrukturze drogowej - ważnej dla bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE W MAŁOPOLSCE:

• budowa autostrady A-4 Kraków - Tarnów - granica z Ukrainą,
• budowa dróg ekspresowych:
- S-7 Gdańsk - Rabka, z przedłużeniem do Zakopanego i Chyżnego,
- S-1 Pyrzowice - Cieszyn, z połączeniem Oświęcim - Brzeszcze - Bielsko-Biała,
- Brzesko -Nowy Sącz i połączenie jej z siecią autostrad na Słowacji jako alternatywy dla  drogi krajowej nr 75
• budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która stanie się ważną osią łączącą autostradową obwodnicę Krakowa z drogą ekspresową S1 (węzeł Suchy Potok w Bielsku-Białej). Dzięki temu połączeniu sieć dróg krajowych w Polsce zostanie powiązana z siecią autostrad w Czechach, co znacznie ułatwi dojazd na południe i południowy zachód Europy oraz po przedłużeniu do węzła Bieżanów znacznie uprości dojazd do A4
• budowa połączeń węzłów autostradowych z istniejącą siecią dróg,
• budowa "Drogi współpracy regionalnej" Sławków - Jaworzno - Oświęcim,
• budowa drogi Kielce - Busko - Nowy Korczyn - Tarnów - Barwinek z przeprawą mostową w miejscowości Borusowa,
• budowa połączenia mostowego na Wiśle w Podłężu i drogi Alwernia - Zator,
• budowa węzła autostradowego Rudno na autostradzie A4,
• przebudowa drogi krajowej nr 73 Kielce - Jasło na odcinku Szczucin - Tarnów,
• budowa obwodnicy Koszyc w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz wojewódzkiej 768 Brzesko - Jędrzejów,
• dobudowa drugiej nitki drogi nr 94 na odcinku Olkusz -Kraków,
• przystosowanie drogi nr 47 Nowy Targ - Zakopane do przejęcia prognozowanego ruchu,
• podniesienie nośności dróg krajowych do nacisków 115 kN/oś i wojewódzkich 100kN/oś,
• budowa do 2015 r. obwodnic miast i miejscowości w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich; m.in.: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Dobczyce, Gdów, Zembrzyce, Kocmyrzów, Proszowice, Nowy Targ, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, Olkusz, Wolbrom, Zator, Oświęcim, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Trzebinia, Chełmek, Miechów, Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, Książ Wielki, Koszyce, Szczurowa, Szczucin, Mokrzyska, Limanowa, Mszana Dolna, Łącko, Skała, Wojnicz, Spytkowice, Jabłonka, Jordanów, Gorlice, Grybów, Limanowa, Jabłonka, Waksmund-Łopuszna, Chochołów, Krościenko, Krynica, Wierzchosławice, Tuchów, Babice, Libiąż.
• Budowa sieci parkingów w Krakowie i każdej gminie w Małopolsce oraz sieć Parkuj & Jedź w transporcie zbiorowym połączona z wprowadzeniem systemu zarządzania ruchem i miejscami parkingowymi wraz z systemem informacji dla pasażerów.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE W KRAKOWIE:

• Całkowita ekspresowa obwodnica Krakowa: Północna Obwodnica Krakowa oraz dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Krakowa - drogi S7 od Rybitw do ul. Igołomskiej strategicznymi inwestycjami drogowymi Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
• Rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie -budowa drogowej "Trasy Balickiej". Zwiększenie możliwości obsługi Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach z 3 do 8 milionów pasażerów rocznie. Poprawa infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu lotniska oraz wybudowanie dojazdu od strony węzła Miroszowskiego.
• Przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej od Ronda Kocmyrzowskiego do granicy miasta.
• Budowa Trasy Łagiewnickiej jako części południowo-zachodniej nitki Trzeciej Obwodnicy Krakowa.
• Poprawa przepustowości dróg wjazdowych i wyjazdowych Krakowa.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 16 października 2012 r.