Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska reformą administracji wodnej i planowanym utworzeniem dwóch nowych urzędów centralnych: Zarządu Dorzecza Odry oraz Zarządu Dorzecza Wisły, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje szczególnie do Samorządów Województwa Małopolskiego oraz Parlamentarzystów z Małopolski o podjęcie zdecydowanych działań w Ministerstwie Środowiska w sprawie umiejscowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie (Zarząd Dorzecza Odry będzie miał siedzibę we Wrocławiu, a dla ZD Wisły wstępnie planowany jest z siedzibą w Warszawie).

Lokalizacja Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie uzasadniona jest względami gospodarczymi, społecznymi i historycznymi.

Ostatnie dwadzieścia lat pokazały, że najważniejszą sprawą związaną z zarządzaniem dorzeczem Wisły jest ochrona przeciwpowodziowa, która wymaga koncentracji sił i środków, zwłaszcza w obszarach górskich i w górnej części dorzecza w Małopolsce. Zgodnie z uchwalonym przez Rząd "Programem Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły" na lata 2013-2030 wartość wszystkich inwestycji do roku 2030 wyniesie ponad 13 mld zł. Koordynatorem wdrażania Programu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie obejmujący swoim zakresem działania pięciu województw. To wielki narodowy Program dla Polski południowo-wschodniej z zaangażowaniem i z udziałem własnym samorządów lokalnych i regionalnych.

To sprawa priorytetowa nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców pięciu województw, ale także dla gospodarki oraz tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Na górnej Wiśle w pierwszej kolejności należy przeciwdziałać powodziom, które są prawie coroczną plagą, zanieczyszczeniom rzek u ich źródeł - na obszarach środkowej i dolnej Wisły można jedynie reagować na skutki.

Kraków to również prężny ośrodek naukowy z coraz nowocześniejszym zapleczem inżynieryjno - technicznym w zakresie hydrotechniki, ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi śródlądowej i ochrony środowiska wodnego. Umiejscowienie Zarządu Dorzecza w Wisły w Krakowie to także szansa na rozwój tej jednostki we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym, Politechniką Krakowską.

Koncentracja głównych urzędów w Warszawie to pozostałość po systemie skrajnie centralistycznym. Obecnie przy tworzeniu nowych instytucji Minister Środowiska powinien wziąć pod uwagę fakt, że od dwudziestu lat budujemy państwo zdecentralizowane z dekoncentracją urzędów.

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest również wsparciem inicjatywy obywatelskiej mającej na celu ustanowienie siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

18 stycznia 2013 r.