Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel
w sprawie zbiórki książek dla dzieci polskich
z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji
przebywających na wakacjach w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski już po raz czternasty organizuje w Krakowie w dniach 15 lipca - 25 lipca br. pobyt grupy 140 polskich dzieci i opiekunów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji w wieku 10 - 15 lat.

Charytatywna Akcja "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Kraków 2013" odbywa się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji krakowskich i małopolskich, a także sponsorów. W trakcie pobytu dzieci zapoznają się z polską tradycją, kulturą, zwiedzą wiele zabytków kultury narodowej. Honorowy patronat nad akcją objęli m.in. Metropolita Krakowski i Metropolita Lwowski.

Prosimy o szczególną formę solidarności z najmłodszymi - zwracamy się z prośbą do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary dla nich - książki (najchętniej z klasyki literatury narodowej).

Dary te będą stanowiły pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu, bowiem goszczące w Polsce dzieci często pochodzą z ubogich rodzin. Książki trafią do domowych, szkolnych i parafialnych bibliotek polskich na Wschodzie.

Prosimy o przynoszenie darów do siedziby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, przy ul. Grodzkiej 15/2 w Krakowie, w godz. 10.00-16.00 w dniach 22 - 24 lipca b.r.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Przewodniczący Komitetu Honorowego Akcji