Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała XVI WZC SGiPM nr 1/2003

XVI Walne Zgromadzenie Członków SGiPM, 23 czerwca 2003 r.

Uchwala nr 1/2003
w sprawie Preambuły do Konstytucji UE

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Prezydenta, Premiera, Parlamentarzystów o podjęcie działań mających na celu wprowadzenia do Preambuły Unii Europejskiej zapisu odwołującego się do Boga i chrześcijańskiej tradycji Europy.

Podpisali:
Jan Gładki, sekretarz Obrad XVI WZC SGiPM
Wiesław Misztal, przewodniczący Obrad XVI WZC SGiPM


**********
publikowana: Wspólnota Małopolska nr 33, III okładka