Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGiPM

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce
uchwałą z dnia 16 stycznia 2006 r. nadaje
Tytuł Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce
Wielkiemu Rektorowi i budowniczemu Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu zasług dla rozwoju i rozsławienia polskiej nauki i kultury w Europie i na świecie.

Marek Fryźlewicz
Sekretarz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski