Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel samorządów Małopolski uchwalony na WZC SGiPM

Apel samorządów Małopolski uchwalony na WZC SGiPM

Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zebrani na uroczystym Walnym Zgromadzeniu zwracają się z apelem o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

W chwili gdy zbiegają się ze sobą wielkie jubileusze: Drugie Millenium Chrześcijaństwa i Tysiąclecie Archidiecezji Krakowskiej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego nabiera szczególnego znaczenia. W ciągu tego tysiąclecia Kraków i Małopolska - pomimo wielu trudnych dla naszej Ojczyzny momentów - przetrwały skupiając tu bogate dziedzictwo narodowe i kulturalne. Małopolska jest mocno zintegrowana społecznie, kulturowo i religijnie.

Jak mówił Ojciec Święty - Honorowy Małopolanin Wszechczasów - podczas swojej pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, "w tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu". Samorządy Małopolski wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu za ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia i kanonizację s. Faustyny będą uczestniczyć w pielgrzymce do Watykanu, składając rewizytę za ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny.

Z apelem o wsparcie materialne i duchowe budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego - tego wotum wdzięczności za wielkie jubileusze 2000 r., zwracamy się do wszystkich samorządowców i mieszkańców historycznej Małopolski. Będzie to nasz udział w godnym rozpoczęciu Tercio Millenio i potwierdzenie przywiązania do wiary i tradycji naszych ojców.