Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Umiłowany Ojcze Święty,

W przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki do Ojczyzny, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Radni z miast i gmin Małopolski, Zgromadzeni w Krakowie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, pragniemy gorąco przywitać Waszą Świątobliwość na Ziemi Małopolskiej.

Mieszkańcy małopolskich miast i gmin, samorządowe władze Małopolski -jej gospodarze, zaangażowani w przygotowanie Pielgrzymki, radują się z przybycia Ojca Świętego do ziemi rodzinnej.

Raz jeszcze pragniemy podziękować Waszej Świątobliwości za przyjęcie Tytułu Honorowego Małopolanina. Dziękujemy za wszystkie znaki przywiązania do Małopolski. Z uwagą będziemy wsłuchiwać się w nauczanie Waszej Świątobliwości.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski zrzeszające 137 miast i gmin historycznej Małopolski wyraża ubolewanie i żal, ze Parlament Rzeczypospolitej od prawie 4 lat nie ratyfikował Konkordatu - umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską. Ponownie apelujemy do władz państwowych o pilną ratyfikację Konkordatu.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu