Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel VIII Walnego Zebrania SGM o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski apeluje do Mieszkańców Małopolski o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.

Niezależnie od zapatrywań co do treści Ustawy Zasadniczej, powszechne głosowanie nad Konstytucją Rzeczypospolitej jest szczególnie ważne w dziejach Narodu Polskiego. Sprawa ta wymaga aktywnego udziału wszystkich obywateli, pomimo braku wymogu udziału w referendum połowy obywateli oraz nie przedstawienia pod powszechne głosowanie także Obywatelskiego Projektu Konstytucji.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski z uwagą obserwowało prace nad zapisami Konstytucji dotyczącymi samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania nie realizują w pełni postulatów środowisk samorządowych. Ponownie opowiadamy się za konsekwentną decentralizacją państwa, która w tej sytuacji musi znajdować wyraz w szczegółowych ustawach.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu