Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski opowiada się konsekwentnie za zintensyfikowaniem współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej co istotnie zwiększy możliwość rozwoju gospodarczego a także realizację naturalnych powiązań między narodami Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Pragniemy wzmocnić współpracę między samorządami tych państw. We wrześniu 1997 roku SGM, we współpracy z Federacją Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich, organizuje w Krakowie Konferencję Samorządów Państw Grupy Wyszehradzkiej z zamiarem zorganizowania w Krakowie stałego Sekretariatu Współpracy Samorządów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Kraków powinien być centrum współpracy Państw Grupy Wyszeradzkiej, CEFTY - podpisanej w Krakowie 1991 roku, apelujemy do władz Miasta i władz państwowych o stworzenie warunków do powstania i funkcjonowania w Krakowie instytucji i organizacji dla współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Zwracamy się do uczestników tej konferencji o wypracowanie mechanizmów i form współpracy między miastami, gminami, regionami a przez to szerokiej współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu