Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski zwraca się do Rządu RP o jednoznaczną deklarację i udzielenie Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej.

Idea organizacji Igrzysk Zimowych w Polsce zyskała w Polsce wielu zwolenników i jest szansą rozwoju szczególnie dla Małopolski. Związek Międzygminny "Zimowa Olimpiada 2006" z własnych środków przygotował wstępny Wniosek, uzyskał poparcie władz samorządowych i wojewódzkich a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Oczekiwana, konieczna pomoc Rządu RP da gwarancję, że Wniosek zostanie złożony we właściwym terminie i nabierze odpowiedniej rangi. Konkurencyjny wniosek zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 w słowackich Tatrach cieszy się pełnym poparciem i pomocą władz państwowych Słowacji a na czele komitetu organizacyjnego stoi Premier Słowacji.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu