Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin Małopolski oraz Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw sprzeciwia się nagłym zmianom regulacji prawnych zakazującym radnym reprezentowania interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych z udziałem kapitału gminnego.

Członkowie organów gminy znający najlepiej ekonomiczne aspekty działalności komunalnej a nadto poddani kontroli w ramach organizacyjnej struktury gminy zostali wyłączenia z możliwości reprezentowania kapitału komunalnego w spółkach prawa handlowego.

Regulacja taka wprowadzona w sposób nagły paraliżuje funkcjonowanie spółek tworzonych od 1990 roku. Uniemożliwia także sprawowanie należytej kontroli nad majątkiem gminnym.