Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - solectwom"

Już dwa tygodnie jesteśmy wstrząsani rozmiarem nieszczęścia powodzi. Duże przedsiębiorstwa, małe firmy, osoby prywatne, Kościół, organizacje społeczne - wszyscy bez wyjątku mają swój wkład w pomoc niesioną powodzianom.

Teraz woda opada. Kończy się walka z żywiołem, ale potrzeby pozostają ogromne.

86 zniszczonych miast, 875 wsi, 541 000 hektarów ziemi uprawnej, 8 000 padłych zwierząt hodowlanych. Likwidacja jednego z największych w historii Polski kataklizmów naturalnych potrwa długie lata.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski oraz Fundacja Humanitarna EquiLibre apelują do rolniczych gmin naszego regionu o objęcie bezpośrednią pomocą najbardziej poszkodowanych wsi w województwie opolskim i katowickim. Akcja oparta będzie na zasadzie : gmina -sołectwu. Rolą Fundacji będzie wyszukanie i wskazanie najbardziej poszkodowanych, określenie potrzeb. Następnym etapem będzie dobranie partnerów spośród gmin Małopolski, koordynacja transportu i dystrybucji darów.

Doświadczeniem takiej współpracy jest dla nas pomoc miejscowości Więcławice, Masłomiąca, Zagórzyce z gminy Michałowice oraz gminy Radzie-mice wskazanych przez Fundację sołectwom w zatopionych gminach Kuźnia Raciborska, Bierawa i Cisek (woj. katowickie). Transporty z darami w postaci paszy dla zwierząt i zboża dotarły do poszkodowanych, na miejscu dystrybucji obecni byli sołtysowie z podkrakowskich miejscowości, którzy na własne oczy mogli przekonać się o potrzebach partnerskich gmin.

Pragniemy pośredniczyć w dalszych akcjach. Czekamy na oferty pomocy ze strony gmin małopolskich

Artur Jurkowski Dyrektor Fundacji EquiLibre w Krakowie
Kazimierz Barczyk Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski