Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego z inicjatywy Kazimierza Barczyka Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski omówili możliwości rozwoju kształcenia na poziomie wyższym przy wydatnej pomocy uczelni Krakowa w Regionie Małopolski i Śląska. Podczas spotkania stwierdzono, że:

1. Powołanie wyższych szkół zawodowych lub filii czy kolegiów zamiejscowych istniejących szkół wyższych poza głównymi ośrodkami akademickimi w sposób istotny zwiększy możliwości kształcenia na poziomie wyższym.

2. Tworzenie wyższych szkół zawodowych zgodnie z nowo przygotowaną ustawą nie może spowodować ograniczenia finansowania istniejących państwowych szkół wyższych, ich koszty funkcjonowania powinny być pokryte z dodatkowych subwencji budżetowych oraz w części z budżetów gminnych.

3. Kształcenie w wyższych szkołach zawodowych powinno gwarantować dobry poziom co zapewnić może tworzenie tych szkół we współpracy z silnymi uczelniami akademickimi.

4. System kształcenia na poziomie wyższym musi być zintegrowany (w przyszłości jedna ustawa o szkołach wyższych) a oferowane wykształcenie zawodowe musi zapewnić szansę kontynuacji na poziomie magisterskim i doktoranckim.

5. Zalążkiem przyszłych szkół zawodowych mogą być istniejące kolegia nauczycielskie jak również już funkcjonujące założone przez gminy prywatne wyższe szkoły zawodowe.

Rektorzy państwowych Szkół Wyższych Krakowa złożyli deklarację dalszej współpracy z samorządami lokalnymi w rozwoju edukacji na poziomie wyższym poprzez kształcenie kadry dla tych szkół, pomocy w organizowaniu badań naukowych w tych szkołach.

Prezydenci i burmistrzowie miast Małopolski i Śląska wyrazili wolę wsparcia finansowego i logistycznego inicjatyw tworzenia Wyższych Szkół Zawodowych jak również fundowania stypendiów doktorskich dla przyszłej kadry tych szkół kształconej w Uczelniach Krakowa.

Na zakończenie wyrażono wolę kontynuacji współpracy między rektorami a prezydentami i burmistrzami w sprawie rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Aleksander Koj Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkól Wyższych Krakowa Rektor UJ
Prof. dr hab. Mirosław Handke Zastępca Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkól Wyższych Krakowa Rektor AGH
Kraków, 24 czerwca 1997 r

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski jednogłośnie zaakceptował powyższe stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych oraz Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska
Przewodniczący Zarządu SGM Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu SGM Kazimierz Gąsior
Kraków, 27 czerwca 1997 r.