Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, skupiająca gminy i powiaty od Przemyśla po Bielsko-Białą i od Zakopanego do Kielc apeluje do wszystkich gmin i powiatów historycznej Małopolski o aktywne wsparcie budowy CENTRUM JANA PAWŁA II "Nie lękajcie się".

Stowarzyszenie w pełni popiera inicjatywę, której celem jest stworzenie w Krakowie - Łagiewnikach, na terenie dawnych Zakładów Sodowych "Solvay", gdzie w czasie okupacji, jako robotnik, pracował Karol Wojtyła, Światowego Ośrodka poświęconego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu - Małopolaninowi Wszechczasów. W pełni popieramy projekt JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, aby wraz z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia było to największe dzieło złożone w hołdzie Największemu Synowi Ziemi Małopolskiej i Polskiej, a także akt wdzięczności dla Niego. Na nas - mieszkańcach Małopolski, w której jest tyle miejsc związanych z Ojcem Świętym - spoczywa szczególny obowiązek pamięci o Janie Pawle II, Jego życiu, dziele i nauczaniu. Jego dar musimy przekazać następnym pokoleniom, zasługuje on na największą pieczołowitość, troskę i nasze odwzajemnienie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - którego samorządowcy i mieszkańcy, którzy tak często gościli u Ojca Świętego i przyjmowali Go na naszej ziemi - apeluje do samorządów, instytucji, przedsiębiorstw, osób o stałe wspieranie finansowe tego szczytnego wielkiego dzieła.

Robert Choma
Przewodniczący XIX WZD SGiPM
Prezydent Przemyśla

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 19 czerwca 2006