Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List Zarządu SGM

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad Gmin,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski pragniemy zaprosić Państwa gminę do udziału w współtworzeniu, w ramach Małopolskiego Centrum Internetu, prezentowanej w sieci Internet baz danych samorządowych naszego regionu - "Małopolska on line".

"Małopolska on line" jako wspólne przedsięwzięcie gmin i miast regionu Małopolski stanowić może największą w Polsce i jedną z większych w Europie regionalną bazę danych o władzach gmin, historii, kulturze, gospodarce, ofertach inwestycyjnych, walorach turystycznych i przyrodniczych a także o prawie samorządowym, warunkach inwestycjach komunalnych i przetargach na roboty komunalne.

"Małopolska on line" powstaje we współpracy technicznej z operatorem "Internet Polska" z Krakowa oraz Instytutem Podstawowych Problemów PAN w Warszawie, gwarantami niezawodności i rozwoju technicznego samorządowych prezentacji w Internecie.

Baza danych "Małopolska on line" tworzona jest uaktualniana i uzupełniana przez Centrum Informacji "Tarnów 2000plus" samorządową agendę Urzędu Miasta Tarnowa, wyspecjalizowaną w informacji i promocji samorządowej w sieci Internet.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski podpisał w tej sprawie z Zarządem Miasta Tarnowa stosowne porozumienie. Już dziś - z inicjatywy Centrum Informacji "Tarnów 2000 plus" i dzięki decyzjom władz samorządowych - w Internecie znaleźć można prezentacje promujące: gminy (miasta) Tarnów, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dębica, Bochnia, Nowy Wiśnicz, Zakliczyn, Wierzchosławice, Wojnicz, Pleśna (woj. tarnowskie), Gorlice i Zakopane (woj. nowosądeckie), Jasło (woj. krośnieńskie) i Skarżysko-Kamienna (woj. kieleckie). Pragniemy by strony WWW prezentowały w Małopolsce "on line" wszystkie gminy regionu, również te które włączyły się do sieci Internet indywidualnie.

Dynamiczny rozwój sieci Internet na świecie sprawia, że stała się ona najważniejszym, coraz łatwiej dostępnym i tańszym źródłem informacji, narzędziem promocji i reklamy. Udział gmin i miast naszego regionu w bazie "Małopolska on line" będzie świadectwem nowoczesnego myślenia i wyobraźni władz samorządowych, pragnących sprostać wyzwaniu XXI wieku.

Zarząd SGM
Kraków-Tamów, dnia 23 stycznia 1997 roku