Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013", Kraków, 23 października 2006 r.

1. Samorządy Małopolski i Polski zwracają się do Rządu i Parlamentu o jak najszybsze przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających przeznaczenie części składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC na leczenie urazów powypadkowych oraz objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem np. wypraw w góry.

2. Należy przyspieszyć prace parlamentarne nad ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym i zapewnić jej systemową spójność z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązującą od 1 stycznia 2007.

3. Zwracamy się do Narodowego Funduszu Zdrowia o znaczne zwiększenie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz opieki doraźnej i całodobowej.

4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Rządu i Parlamentu o zapewnienie w planie wieloletnim środków finansowych na wybudowanie nowoczesnego Szpitala Klinicznego Collegium Medium UJ oraz modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu do 2012 r.

5. W związku z zamiarem reorganizacji w tym roku przez Ministerstwo Zdrowia sieci szpitali, zwracamy się szczególnie o zapewnienie dostępności mieszkańcom wszystkich gmin do szpitali na poziomie powiatowym.

6. Zwracamy się do Rządu i Parlamentu o uchwalenie zasad dla zapewnienia środków finansowych - publicznych lub prywatnych - m.in. na inwestycje związane z koniecznym i pilnym wprowadzeniem standardów sanitarnych Unii Europejskiej oraz europejskich standardów leczenia we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia.

7. SGiPM zwraca się do Ministra Zdrowia o pilne przekazanie śmigłowca sanitarnego dla ratownictwa medycznego w Małopolsce z lądowiskiem na lotnisku w Krakowie - Balicach.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji FRZGiP RP