Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego przyjęcie zasady, na mocy której połowa rocznej alokacji funduszy unijnych na rok 2007 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 przeznaczona będzie na realizację projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do realizacji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. SGiPM rekomenduje przyjęcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 specjalnego preferencyjnego trybu zgłaszania dużych projektów grupowych przez co najmniej pięć jednostek samorządu terytorialnego.

3. SGiPM wnosi o uproszczenie systemu kwalifikacji wniosków o dofinansowania z RPO, poprzez dopuszczenie możliwości składania zarysu projektu przed złożeniem kompletnego wniosku. Taki dwuetapowy system umożliwi uniknięcie konieczności sporządzania kosztownej dokumentacji projektowej na wstępnym etapie kwalifikowania projektów.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 13 października 2006 r.

Otrzymują:
1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
2. Członkowie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
3. Samorządy Małopolski