Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protest

Ambasada
Republiki Białoruś
w Warszawie

Protest Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przeciwko szykanowaniu Andżeliki Borys i jej współpracowników ze Związku Polaków na Białorusi.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, zwraca się za pośrednictwem Ambasady Republiki Białoruś do jej władz państwowych z protestem przeciwko szykanowaniu działaczy Związku Polaków na Białorusi czele z Panią Prezes Andżeliką Borys. Żądamy zaprzestania prowokacji kryminalnych i nękania działaczy Związku przez policję polityczną oraz aparat administracyjny.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od piętnastu lat współpracuje z samorządami białoruskimi, ze Związkiem Polaków, a także z Panią Prezes Andżeliką Borys, o której uczciwości i szlachetności w działalności społecznej jesteśmy przekonani. Podejmowanym przez nas wspólnie akcjom charytatywnym zawsze przyświeca idea dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Polską i Białorusią.

Apelujemy również o konieczną normalizację stosunków między władzami Republiki Białoruskiej oraz Związkiem Polaków na Białorusi kierowanym przez Panią Prezes Andżelikę Borys. Środowisko Polaków na Białorusi jest najlepszym "ambasadorem" codziennej współpracy między normalnymi ludźmi oraz naszymi państwami i narodami.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszania
Gmin i Powiatów Małopolski

**********

Otrzymują:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2. Stowarzyszenie Wspólnota Polska
3. Media

Kraków, 30 października 2006 r.