Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie poszerzenia reprezentacji obywatelskiej w samorządzie gminnym i jego jednostkach pomocniczych.

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu terytorialnego, realizując wnioski z Konferencji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Dzielnice, Osiedla, Sołectwa - jednostki pomocnicze w samorządzie terytorialnym",

1. Zarząd SGiPM zwraca się o umożliwienie osobom nie zameldowanym na stałe, a korzystającym stale z tzw. "drugich domów", płacących podatki i opłaty lokalne czynne i bierne prawo wyborcze w zebraniach wiejskich. Osoby takie angażują się w prace Społecznych Komitetów Budowy, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji i stowarzyszeń przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego i rozbudowy infrastruktury swojej miejscowości.

2. Zarząd SGiPM zwraca się o umożliwienie reprezentowania każdego sołectwa w Radzie Gminy bez względu na ilość mieszkańców, likwidując normę przedstawicielstwa.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Witold Morawiec
Członek Zarządu SGiPM
Wójt Olesna

Marek Fryźlewicz
Sekretarz Zarządu SGiPM
Burmistrz Nowego Targu

Kraków, 11 grudnia 2006