Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce uchwałą z dnia 12 stycznia 2007 r. nadaje

Tytuł
Małopolanina Roku 2006

Jerzemu
STĘPNIOWI
z Ziemi Sandomierskiej i Kieleckiej

Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego
współautorowi reformy samorządowej
i programu "Solidarności" Samorządna Rzeczypospolita

w uznaniu zasług dla

naprawy Rzeczypospolitej
reform ustrojowych
odrodzenia samorządu terytorialnego

Przewodniczący
Kazimierz Barczyk

Sekretarz
Marek Fryźlewicz