Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budowy Filharmonii Krakowskiej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Sejmiku Województwa Małopolskiego z apelem o podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia od przyszłego roku konkretnych działań i finansowania budowy gmachu Filharmonii Krakowskiej w centrum Krakowa.

Zgodnie z prawem Samorząd Województwa Małopolskiego odpowiada za prowadzenie Filharmonii Krakowskiej, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie od czasów II wojny światowej mieści się w dawnym Domu Katolickim - kinoteatrze "Świt" wybudowanym w 1931 r. przez Kard. Adama Sapiehę - w zastępczym budynku grzecznościowo użyczanym przez Krakowską Kurię Metropolitalną.

Jest głęboko zawstydzającą sytuacja, w której Filharmonia w Krakowie - jako jedyna w mieście wojewódzkim w Polsce - nie ma własnego budynku. Podważa to w zasadniczym stopniu nasze miano kulturalnej stolicy Polski oraz Europejskiej Stolicy Kultury i jest godną ubolewania sytuacją bez precedensu wśród metropolii w świecie. Od 120 lat Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z najstarszych i najznakomitszych uczelni muzycznych w Polsce i w Europie.

Apelujemy o pozyskanie we współpracy w Krakowem atrakcyjnego terenu, rozpoczęcie prac przygotowawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji z przeznaczeniem w przyszłym roku na ten cel kwoty co najmniej 2,5 - 7,5 mln zł oraz w celu zlikwidowania wieloletniego zaniedbania skorzystanie z okazji i wystąpienie do Ministra Kultury z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 85% kosztów tej koniecznej, prestiżowej inwestycji.

Ministerstwo Kultury w tym roku dofinansowało z funduszy UE budowę kilkunastu regionalnych obiektów kultury kwotą 2 mld złotych, m.in. Operę Podlaską za 200 mln zł.

Obowiązkiem Samorządu Województwa Małopolskiego jest wybudowanie w Krakowie, drugim największym mieście w Polsce, Filharmonii - dużego, nowoczesnego obiektu dla co najmniej tysiąca osób.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, listopad 2009 r.