Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad i Radni z Województwa Małopolskiego

WYBIERAMY SAMORZĄDOWCÓW XX-lecia W MAŁOPOLSCE

W tym roku mija 20 lat od przywrócenia samorządności gminnej w Rzeczpospolitej. Ich efektem były trzy ustawy z 8 marca 1990 r., które powołały do życia wspólnoty samorządowe, wyposażone we własną, pochodzącą z wolnych wyborów reprezentację. Pierwsze wybory, na podstawie tych ustaw, przeprowadzone zostały 27 maja 1990 r., a data ta uznawana jest za oficjalne zaprowadzenie w Polsce systemu demokratycznego. Były to bowiem pierwsze w pełni demokratyczne wybory w powojennej historii Polski. Wybrani tą drogą reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa na poziomie lokalnym. Z idei i walki "Solidarności" narodziła się Samorządna Rzeczpospolita, której przedstawiciele - przez kolejnych 20 lat - z trudem i mozołem kładli podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Jako samorządowcy szczycimy się, że restytucja samorządu terytorialnego w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokratycznych na skalę europejską i jeden z największych sukcesów w reformowaniu struktur państwa po 1989 r.

W 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce w imieniu Stowarzyszenia Gmin Powiatów Małopolski zwracam się do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś samorządy są najważniejszą i obdarzaną największym zaufaniem przez obywateli strukturą władzy w Polsce.

SGiPM apeluje do Rad Gmin o podjęcie uchwał honorujących Samorządowców XX-lecia szczególnie zasłużonych dla Gmin - w dwóch kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt oraz Radny.

Ponadto Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski współpracuje przy opracowaniu publikacji - leksykonu biograficznego, który przez pryzmat opisywanych osób i ich osiągnięć, ukaże właściwy obraz Samorządnej Małopolski. Znajdą się w nich zarówno prezydenci, burmistrzowie, wójtowie małopolskich gmin, jak też pochodzące z Małopolski osoby, które pracowały nad reformą administracyjną państwa. Leksykon będzie dobrym zwieńczeniem obchodów XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Redakcja Leksykonu zwraca się do Państwa z propozycją umieszczenia biogramu jednego przedstawiciela Państwa Gminy w publikacji. W tym celu proszę o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej na adres e-mail: samorzad@sgpm.krakow.pl do dnia 31 lipca br.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 2 lipca 2010 r.