Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II Wielkiego
poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z ubolewaniem i zażenowaniem obserwujemy falę histerycznej, nieuzasadnionej krytyki wobec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Bogdana Zdrojewskiego, w związku z przyznaniem zaledwie sześciomilionowej dotacji państwowej na budowę Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie.

Życie i dzieło tych dwóch wielkich Polaków bez wątpienia jest godną uczczenia i upamiętnienia częścią dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej. Jan Paweł II Wielki przez 70% rodaków uważany jest za najwybitniejszego Polaka w tysiącletnich dziejach. Przesłanie Jana Pawła II - największego autorytetu moralnego w świecie przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia stanowi inspirację dla 2,5 miliarda chrześcijan, jak również dla przedstawicieli innych wyznań oraz osób niewierzących. Jego rola w obaleniu komunizmu oraz poszanowaniu praw i wolności setek milionów obywateli państw uciskanych przez systemy totalitarne jest doceniana nie tylko przez historyków i polityków, lecz przede wszystkim przez rzesze ludzi, z którymi spotykał się podczas swoich ponad stu podróży po całym globie. Wygłoszone w Warszawie w czerwcu 1979 r. słowa "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi - Tej Ziemi" dały początek rewolucji "Solidarności", największego pokojowego ruchu obywatelskiego w dziejach świata. To wówczas podkopane zostały fundamenty dzielącej Europę "żelaznej kurtyny" i muru berlińskiego, który ostatecznie upadł rok później rozpoczynając wdrażanie w życie programu Papieża Polaka, by Europa oddychała dwoma płucami-wschodnim i zachodnim-umożliwiając zjednoczenie Europy w UE.

Wiekopomna misja Karola Wojtyły - Jana Pawła II była możliwa we współpracy z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, "Prymasem Tysiąclecia".

Kraków i Warszawa są miejscami w ścisły sposób związanymi z naszymi wielkimi rodakami, Janem Pawłem II i Stefanem Wyszyńskim. Kraków-mały Rzym, w którym posługę metropolity wypełniał w latach 1964-1978 Karol Wojtyła oraz pamiątki po nim to specjalne miejsce dla wielu gości.

Z tego powodu stolicę naszego regionu odwiedza corocznie 2 miliony turystów religijnych z ponad stu państw całego świata. Tutaj ze składek wiernych wyrasta pomnik-Centrum Jana Pawła II, które będzie jednym z miejsc goszczących w 2016 roku 2 miliony uczestników Światowych Dni Młodzieży. Równolegle w Warszawie budowana jest Świątynia Opatrzności Bożej - votum Sejmu Wielkiego, który w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w 1791 r., postanowił o jej wzniesieniu. Zobowiązanie przodków podjęli architekci II Rzeczpospolitej uchwalając w marcu 1921 r. "Ustawę o wykonaniu ślubu uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej". Najpierw zabory, a potem zawieruchy wojenne i lata komunizmu uniemożliwiły sfinalizowanie tego zobowiązania. Powrócono do niego po 1989 r., a obok budowli sakralnej ma powstać uniwersalne Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie ono jest podmiotem absurdalnej krytyki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie na terenie całego kraju powstaje kilka ogromnych muzeów mających uczcić pamięć wybitnych Polaków i ważnych wydarzeń w naszej historii. Słusznie rozbudowywane jest Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Gdańsku powstają Muzeum "Solidarności" za 300 mln zł i Muzeum II Wojny Światowej za 200 mln zł. Radujemy się, że tym roku otwieramy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Budynek miejsca urodzenia Karola Wojtyły podarował Ryszard Krauze, a środki na powstanie muzeum wyłożył zarówno budżet państwa, jak i Samorządy Województwa Małopolskiego oraz Miasta i Gminy Wadowice, kosztem ponad 20 milionów złotych. Planowane na 2014 r. jego otwarcie zbiega się z kanonizacją Jana Pawła II Wielkiego, wynoszonego na ołtarze przez Kościół Powszechny.

Apelujemy by na mapie ośrodków religijnych i turystycznych ważnych dla Polaków i odwiedzających nas milionów gości z całego świata znalazły się także dwa nowe ważne muzea - Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach oraz przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Są one ważną naszego dziedzictwa i podkreśleniem istotnych momentów w historii Ojczyzny. Dlatego jest rzeczą oczywistą, że ich budowa powinna być wsparta z funduszy publicznych, w tym środków unijnych będących w dyspozycji Polski w perspektywie budżetowej UE 2014-2020. Kwota 100 milionów złotych, którą np. po 50 mln powinny być wsparte oba ogólnonarodowe miejsca pamięci i wdzięczności, to ledwie połowa środków
przeznaczonych na budowę Muzeum II Wojny Światowej i 1/3 na Muzeum "Solidarności".

Działanie takie będzie nie tylko realizacją obietnicy naszych przodków z czasów Sejmu Wielkiego II i III Rzeczpospolitej, lecz także uzasadnioną wdzięcznością Polaków za wielki wkład w dzieje Polski, Europy i świata, a także zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Zarządu SGiPM
Przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego

Ewa Filipiak
Członek Zarządu SGiPM
Burmistrz Wadowic

Kraków-Wadowice 28 lutego 2014