Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel FRZGiP RP oraz SGiPM o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi